Introduktionsutbildning

För att få övningsköra privat behöver eleven en godkänd handledare. För att bli en godkänd handledare för behörighet B, måste handledaren gå en introduktionsutbildning. Även eleven måste gå denna utbildning. Den private handledaren ansöker om detta hos Transportstyrelsen.

Introduktionsutbildningen är ungefär 3,5 timmar lång. Utbildningen syftar bland annat till att ge information om handledarens juridiska och moraliska ansvar vid övningskörning, samt krav och bedömningskriterier vid förarprov. Även information kring körsättets betydelse för minskade utsläpp av koldioxid och lägre bränsleförbrukning tas upp. Dessutom får ni information om hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten, samt hur och varför handledare och elev kan tolka vissa trafiksituationer olika.

Vi rapporterar in er utbildning direkt till transportstyrelsen efter genomförd utbildning.
En introduktionsutbildning är giltig i 5 år efter genomförandet. Medtag legitimation vid kurstillfället.

Pris: 590 kr/person. 

 

Kursen ska vara betald senast dagen före kurstillfället. Avbokning ska ske senast 2 dagar innan kurstillfället. Vid sen avbokning kommer hela kursavgiften att debiteras! 

Endast personer bokade på kursen får närvara.

Barn får ej närvara.

Frågor?
Har du frågor eller vill boka tid för introduktionsutbildning/handledarutbildning?
Maila eller ring oss! E-post: info@vaksalatrafikskola.se     Tel: 018-151060

Boka kursen direkt online!
Kursdatum hittar du under: Aktuellt