Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://vaksalatrafikskola.se

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny reglering som gäller över hela EU. I Sverige kallas GDPR dats kyddsförordning.
GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen börjar gälla 25 Maj 2018.

vi får dina uppgifter via E-post och den information du lämnar till oss. Vi får dina uppgifter när du skriver in dig hos os. Då kommer vi att ta även ditt personnummer.

Varför behöver vi personuppgifter?

  • Kontakta dig via E-post eller att ringa.
  • Kunna rapportera till transportsstyrelsen dina riskutbildning samt introduktionsutbildning.
  • Anmäla dig till trafikverket för prov
  • Transportsstyrelsens krav gällande utbildningskort och elevregistrer måste vara uppfyllda
  • Vi kan komma att behöva dina uppgifter i syfte av kvalitetsundersökningar. Om du vill lämna omdöme om oss.

Hur vi skyddar din information/uppgifter?

Medarbetarna som behöver dina uppgifter kommer att använda dem. det kan handla t.ex. om att boka lektioner eller boka in dig på en kurs. Vi har en säker miljö att lagra din personligt identifierbara information. Vi är skyldiga att spara dina uppgifter till olika myndigheter enligt lag. Gallring av uppgifterna sker enligt med gallringsrutin och i enlighet med reglerna om hur länge vi måste spara uppgifterna.

Vi lämna inte personligt identifierbar information till tredjeart. Undantaget är betrodda som driver vår hemsida elle vårt företag. Vi kräver att de som erhåller uppgifterna håller informationen konfidentiell.

Dina rättigheter med GDPR

Den nya reglering ger dig ett antal rättigheter som kund hos oss. Du kan bland annat begära om vilka uppgifter vi har sparat om dig. Du kan själv ta en rapport om vilka uppgifter vi har sparat i elevcentralen. Du har rätt att radera dina personligauppgifter hos Vaksala trafikskola när du vill. Den E-post som du använder för att hålla kontakten med dig kan du använda för radering.

Kontakta oss på: info@vaksalatrafikskola.se för mer information.